Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

    Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    87.112 20.069 0 92.792 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 98.097 0 0 -21.306 -577 76.214 0 0 0 0 0 76.214 4.918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.918 37.338 0 0 0 513.469 162.885 676.354 1.152.970 269.945 1.422.915

    Transferler

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 0 0 -1.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.286 0 0 0 173.666 -162.885 10.781 0 0 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.559 45.460 0 0 45.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.019 0 0 0 0 0 465.521 465.521 512.540 29.439 541.979

    Dönem Karı (Zararı)

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465.521 465.521 465.521 18.763 484.284

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.559 45.460 0 0 45.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.019 0 0 0 0 0 0 0 47.019 10.676 57.695

    Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -74 0 -74 -74 -74 -148

    Kar Payları

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

    0 0 0 90.985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.985 85.545 176.530

    Dönem Sonu Bakiyeler

    87.112 20.069 0 183.777 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 96.602 0 0 -21.306 -577 74.719 0 0 0 0 0 74.719 6.477 45.460 0 0 45.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.937 28.052 0 0 0 687.061 465.521 1.152.582 1.756.421 384.855 2.141.276

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    87.112 20.069 0 186.010 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 96.555 0 0 -52.694 -577 43.284 0 0 0 0 0 43.284 2.176 6.555 0 0 6.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.731 28.052 0 0 0 686.642 864.614 1.551.256 2.082.687 404.799 2.487.486

    Transferler

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.164 0 0 0 0 -7.164 0 0 0 0 0 -7.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.283 0 0 0 840.495 -864.614 -24.119 0 0 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.691 0 0 1.073 0 -7.618 0 0 0 0 0 -7.618 1.693 -6.555 0 0 -6.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.862 0 0 0 0 0 1.269.582 1.269.582 1.257.102 87.066 1.344.168

    Dönem Karı (Zararı)

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.269.582 1.269.582 1.269.582 81.250 1.350.832

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.691 0 0 1.073 0 -7.618 0 0 0 0 0 -7.618 1.693 -6.555 0 0 -6.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.862 0 0 0 0 0 0 0 -12.480 5.816 -6.664

    Kar Payları

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.820 0 -1.820 -1.820 0 -1.820

    Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.528 0 -19.528 -19.528 189.814 170.286

    Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.571 375.571

    Dönem Sonu Bakiyeler

    87.112 20.069 0 186.010 0 0 -3.381 161.554 0 0 0 0 80.700 0 0 -51.621 -577 28.502 0 0 0 0 0 28.502 3.869 0 0 0 0 3.869 59.335 1.505.789 1.269.582 2.775.371 3.318.441 1.057.250 4.375.691

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -141.913 -349.085

    Dönem Karı (Zararı)

    1.350.832 484.284

    Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

    1.350.832 484.284

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    49.984 -135.502

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    12.2, 21 143.380 82.994

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    -423 -1.018

    Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    -423 -1.018

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    122.221 76.769

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    58.293 15.445

    Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    706 1.849

    Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

    63.222 59.475

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    2.442 88.270

    Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

    -54.831 -6.134

    Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

    57.273 94.404

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    -692 2.711

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    -626.095 -457.155

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    23 -626.095 -457.155

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    25 485.088 78.149

    Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -75.937 -6.074

    Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

    -148

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    -1.328.955 -669.826

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -1.118.097 -456.685

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -117.720 -2.415

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -1.000.377 -454.270

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -11.535 -5.627

    İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -11.535 -5.627

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -433.545 -425.247

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    237.429 294.791

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

    -67.569 -21.241

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

    304.998 316.032

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    293 464

    İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

    293 464

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    -9.970 3.038

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    6.470 -80.560

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

    -117.458 -78.483

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

    123.928 -2.077

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    71.861 -321.044

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -105.047 -10.285

    Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

    0 -9.030

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    -108.727 -8.726

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    47.593 -78.189

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    36 52

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -208.196 -124.685

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    211.183 45.235

    Verilen Nakit Avans ve Borçlar

    -317 0

    İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

    -317 0

    Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

    0 81

    İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

    0 81

    Alınan Faiz

    44.887 1.128

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    338.848 391.792

    Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri

    545.857 0

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    97.000 723.079

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -171.950 -224.630

    İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

    22.256

    İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

    -15.190

    Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -93.260 -41.542

    Ödenen Temettüler

    -1.820 0

    Ödenen Faiz

    -36.979 -72.181

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    244.528 -35.482

    Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

    -49.212 -8.231

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    195.316 -43.713

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    264.757 89.907

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    460.073 46.194

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    6 460.073 264.757

    Ticari Alacaklar

    Yazı Boyutu