SIRADAKİ HABER

Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı sonuçları tüm adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 16 Eylül'de uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (EUS) sonuçları bugün belli oldu. Sınava katılan adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik no ve şifreleri ile öğrenebilirler.

01
02
03
04
05
06
07
08

2018-EUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM resmi sitesinde 2018 EUS sınav sonuçlarını yaptığı duyuru ile açıkladı;

"16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-EUS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir."

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

• EUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve
mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır.

• Adaylar; 2018-EUS puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını
ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

•  Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih
kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

• Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini
değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

• EUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek
olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil
edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

• EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Adayların bu belgelerinin noter onaylı suretini, dilekçe ekinde tercih süresi bitmeden ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekir.) şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi dikkate alınır. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerliliğine ilişkin tabloda belirtilen sınavlarla ilgili geçerli belge/sonuç belgesi bulunan adaylar (Bu belgenin noter onaylı suretini de bulundurmalıdırlar.) dilekçe ekinde tercih tarihi bitmeden (tercih tarihinin son günü saat 12.00’ye kadar) Merkezimize ulaştıran adaylar Uzmanlık Eğitimi için tercih yapabileceklerdir. ÖSYM tarafından belirlenen Yabancı Dil Eşdeğerlilik Tablosu ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. Bakanlık veya YÖK tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavda yabancı dil yeterliliğini sağlayan adaylar, EUS’a başvuru yaparken ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirmiş oldukları TC Kimlik Numaralarının yabancı dil sınavını yapan kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamalıdırlar. Bakanlıkça yaptırılan sınavda yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların, ilgili kurum tarafından Merkezimize bildirilen TC kimlik numaralarının Merkezimiz kayıtlarındaki adaylara ait TC Kimlik Numaralarından farklı olmaları durumunda (adayın EUS’a başvururken bildirdiği numaradan farklı olması durumunda) bu adayların tercih işlemi yapmaları mümkün değildir (Adayın EUS başvurusunda kullandığı T.C. Kimlik Numarası ile TÖMER’e başvurduğu numara aynı olmalıdır. Farklı başvuru numarası ile başvuru yapanların dil muafiyeti işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve buna bağlı olarak tercih işleminin yapılabilmesi için TÖMER’den bu değişikliği adayın bizzat yaptırıp TÖMER’in elektronik ortamda kurumumuza tercih işlemleri bitmeden göndermesi gerekmektedir.). Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (EUS’a başvurduğu T.C. Kimlik Numarası ile) ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

• Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercihlerinde gösteren ve puanlarına göre bu programa yerleşen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve yerleşmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

• Sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Danıştay 8 inci Daire’nin 28.02.2018 tarihli ve E. 2017/5939, K. 2018/1117 sayılı iptal kararı ile Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin “Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarının sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine başlama” başlıklı 13/4 üncü maddesinin “…bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde doğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.” ibaresi iptal edilmiştir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığınca, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mesleki bilgi sınavında aynı puanı almış ve uzmanlık eğitim programını aynı sırada tercih etmiş adayların, kontenjan ayrılmamış olsa da uzmanlık eğitimi programına birlikte yerleştirilmesinin yapılmasına karar verilmiştir        

• Sınava başvuru aşamasında henüz mezuniyet tarihi olmayan adayların, mezun oldukları üniversiteye başvurarak YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinin tercih aşamasında güncel olmasını sağlamaları gerekmektedir. 
 
• Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki yılın EUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilirler. 
 
KAYIT ATAMA BİLGİLERİ VE GEREKLİ BELGELER
 
• Adaylar yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecektir. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ilgili kurumların ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır. 
• Eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı adına eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.
• Sağlık Bakanlığı adına eczacılık fakültelerindeki programlara yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneğine, açıklamalara "http://www.euk.saglik.gov.tr" internet sayfasından ulaşılabilecektir.
• Sağlık Bakanlığı adına Üniversite kontenjanlarına yerleştirilenlerin atama işlemleri için yerleştirildikleri üniversiteye değil öncelikle yukarıda tarif edildiği şekilde Bakanlığa başvurmaları daha sonra ÇKYS üzerinden takip etmeleri gerekmektedir. ÖSYM'nin kayıt/atama işlemleri ve kurumlar arası geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki başvuruların doğrudan ilgili kurumlara yapılması gerekmektedir.
 
EK YERLEŞTİRME
 
• 2018-EUS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2018-EUS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet adresinden öğreneceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünün karşılanması gerekmektedir:
a) 2018-EUS ilgili dönemi sınavına girmiş olmak,
b) 2018-EUS ilgili dönemi sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak,
c) Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 ve üzerinde olmak
 
• Adaylar ek yerleştirme için 15 TL tercih ücreti yatıracaklardır. Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Tercih süresi içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
 
• Ek Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacaktır. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!