X
Son dakika gelişmelerin de anında haberdar olmak için, anlık bildirim almak ister misiniz?
ANIMSAT
EVET

Başarılı öğrenci kolay soruya inanmayıp hatalı şıkkı seçiyor

Derslerinde başarılı, gözde öğrenciler TEOG’da çok kolay fen sorularında hata yapıyor. Çünkü kolay soru olacağına inanmadığı için ‘soru içinde soru’ arıyor. Tarihte ise kronolojik sorular hataya düşürüyor

TEOG sınav rehberi!
22 Kasım 2015 Pazar, 06:47:58

Pervin KAPLAN / YAZI DİZİSİ 2

Dikkatsizlik tüm sınavlarda olduğu gibi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nde (TEOG) de öğrencilerin hata yapmasının en önemli nedeni. Bu yıl üçüncü kez uygulanan TEOG sınavlarında okullarında başarılı, notları yüksek öğrencileri en çok hataya düşüren ve onlara yanlış şıkkı işaretleten kolay sorular oluyor. Çünkü bu öğrenciler “kolay sorular” karşısında “Bu kadar da kolay olamaz” diyerek, soru içinde soru arıyor. Bu da onların yanlış şıkları işaretlemelerine neden oluyor. Bu durumla en fazla Fen Bilgisi ve Teknoloji dersi sınavlarında karşılaşılıyor.

Final Eğitim Kurumları uzmanları bu testteki kolay soruların öğrencileri hataya sürüklediğine işaret ederek, kaldırma kuvveti konusunu içeren soruların da öğrencilerde hatalı cevap vermesine neden olduğunu söylüyor. Bu konu zor olduğu bilgi tam özümsenmediği için hata yapılıyor.

Uğur Okulları Akademik Kurulu ise öğrencileri biyoloji sorularındaki şekiller konusunda uyarıyor. Bu sorularda şekillerin birbirine karıştırıldığı ve yanlış cevaplara neden olduğunu söylüyorlar.

Geçen yıl yapılan TEOG’da bu testte biyoloji soruları bilginin yanı sıra öğrencilerin yorum becerilerini de ölçtü. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji konusundan ilk kez geçen yıl soru yöneltildi. Fizik soruları deneysel ağırlıklı olup laboratuvarda dinamometre ile ölçüm yapan öğrencilere avantaj sağladı. Testin geneline bakıldığında deneysel, yoruma dayalı, günlük hayattan örnekler içeren soruların yer aldığı görüldü.

BİLGİSİ EKSİK ÖĞRENCİ ZORLANIYOR

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sınavında sorular bilgiye dayalı olduğu için bilgisi eksik öğrenciler zorlanıyor. Özellikle de kronolojik sıralama sorularında; “Milli Mücadele döneminde yaşanan ........, gelişmelerin kronolojik sırası nasıl olmalıdır?” ile “nedensonuç” ve “kanıt oluştur” ifadelerini içeren sorular hataya yol açıyor. Kongreler dönemi de yine hata yaptıran bir başka konu. Genelde yorum eksikliğinden kaynaklı hatalar yapılmakta, şıklarda yer alan “Yalnız I, I-II, III-IV” tarzındaki öncüllü sorularda bilgiden tam emin olamayan öğrenci yanlış cevabı işaretliyor.

FEN SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

HÜCRE BÖLÜNMESI, KALITIM: Mitoz konusu, büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile ilgili meydana gelmesi. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif etme. Kromozomların önemi, farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtme. Kalıtım konusu, kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırma. Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemi. Gen kavramı, baskın ve çekinik genleri fark etme. Fenotip ve genotip arasındaki ilişki. Tek karakterin kalıtımı. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklar. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçları. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisi. Mayoz konusu, mayozun canlılar için önemi, üreme hücrelerinin mayoz ile oluşması, mayozu mitozdan ayıran özellikler. DNA ve genetik, kalıtsal bilginin genler tarafından taşınması, DNA şeması, nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki. Mutasyon ve modifikasyon tanımı, aralarındaki farklar. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamalarına ilişkin örnekler ve insanlık tarihi için doğurabileceği sonuçlar. Biyoteknolojik çalışmaların yaşamdaki önemi. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrimi, bunlarla ilgili örnekler. Adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkısına örnekler, evrim ile ilgili farklı görüşler.

KUVVET VE HAREKET: Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti, bir cismin hava ve sıvıdaki ağırlığının dinamometre ile ölçülmesi ve ağırlıklarının karşılaştırılması. Kaldırma kuvveti, bunun büyüklüğü. Cisimlerin kütle ve hacminin ölçülmesi, yoğunluklarının hesaplanması. Gazların kaldırma kuvveti etkisi ve bunların kullanılması.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KONULARI

ATATÜRK’ÜN HAYATI: Atatürk’ün çocukluk dönemi ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısı. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olgular. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olgular. Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirme. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumu ve gelişiminde Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolü. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlama.

MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN IŞGALINE TEPKILER: 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirme. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetleri. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirilmesi. Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü ile ilişkilendirme. Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’yi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirme. Hıyanet- i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçeleri ve uygulama süreci. Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumu. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirme.

İNGİLİZCE’DE DİYALOG SORULUYOR

İngilizce sorularında diyalogları anlama ve uygun karşılığı veren ifadeyi bulma tarzı sorular çok yer alıyor. Yine diyalog tamamlama soruları bulunuyor. Geçen yıl tablo yerine görseller kullanıldı.

6 DERSTEN YAPILACAK

TEOG, Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere 6 dersten yapılacak. HER SORUYA 2 DAKİKA SÜRE OLACAK TÜRKÇE, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük olmak üzere 6 dersten yapılacak TEOG sınavlarında her derste öğrencilere 20’şer soru yöneltilecek. Her dersin sınavı ise 40 dakika sürecek. Her soruyu çözmek için 2 dakikalık süre tanınacak.

4 FARKLI TÜRDE KİTAPÇIK DAĞITILACAK

Öğrenciler sınavlara kendi okullarında girecek. Ancak gözetmen öğretmenleri başka okullardan gelecek, kendi öğretmenleri olmayacak. Her dersin sınavına o branşın öğretmeni de gözetmen olarak giremeyecek. Her sınavda farklı branştan iki öğretmen görev yapacak. Öğrenciler sınıflara 20’şer kişi olarak tek başlarına oturtulacak. Öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için A, B, C ve D olmak üzere 4 farklı kitapçık dağıtılacak. Bu kitapçıkların tümünde aynı sorular ve seçenekler yer alacak ancak dizilişleri farklı olacak. 30 DAKIKALIK

ARADA SORULARI KONUŞMAYIN SINAVLAR

iki günde tamamlanacak. Her gün 3 sınav olacak. Her sınav bittiğinde öğrencilerin dinlenmek için 30 dakikalık bir zamanları olacak. Bu sürenin sonunda ikinci ve üçüncü sınavlara girilecek. Dinlenmek için sınavlar arasında mola verilmesi bir anlamda olumlu. Ancak bu süre “moral bozmak” için de ideal. Çünkü bu süreyi birçok öğrenci sınav kritiği yaparak geçiriyor ve bir sonraki sınav için morallerini bozuyor. Moralinizin bozulmaması için sınav aralarında arkadaşlarınızla sınav sorularını ve cevaplarınızı tartışmamalı, “zordu”, “kolaydı” gibi yorumlar yapmamalısınız.

Yorum yaz